Bí Quyết Viết Và Đăng Bài Báo Quốc Tế Ngành Y Dược – 1.900.000đ

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu được cấu trúc của một bài báo khoa học. Cách viết từng phần làm sao cho đầy đủ và chuẩn mực nhất. Cách chuẩn bị, nộp bài và trả lời các chuyên gia phản biện.

Giá tham khảo: 1.900.000đ